Cicle de perfils d'enòlegs

SE
RG
I
CO
LE
T

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

MI
QU
EL
PA
LA
U

XA
VI
ER
GA
RC
IA

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

AN
NA
ES
PE
LT

MA
RI
A
SA
N
GE

S

TO
NI
SA
NC
HE
Z

XA
VI
ER
GA
RC
IA

MA
RI
A
SA
N
GE

S

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

SE
RG
I
CO
LE
T

AN
NA
ES
PE
LT

TO
NI
SA
NC
HE
Z

MI
QU
EL
PA
LA
U

dockset
dockset
dockset
dockset