Cicle de perfils d'enòlegs

MI
QU
EL
PA
LA
U

MA
RI
A
SA
N
GE

S

SE
RG
I
CO
LE
T

TO
NI
SA
NC
HE
Z

AN
NA
ES
PE
LT

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

XA
VI
ER
GA
RC
IA

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

MA
RI
A
SA
N
GE

S

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

AN
NA
ES
PE
LT

MI
QU
EL
PA
LA
U

SE
RG
I
CO
LE
T

XA
VI
ER
GA
RC
IA

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

TO
NI
SA
NC
HE
Z

dockset
dockset
dockset
dockset