Cicle de perfils d'enòlegs

SE
RG
I
CO
LE
T

MI
QU
EL
PA
LA
U

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

AN
NA
ES
PE
LT

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

TO
NI
SA
NC
HE
Z

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

MI
QU
EL
PA
LA
U

SE
RG
I
CO
LE
T

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

TO
NI
SA
NC
HE
Z

AN
NA
ES
PE
LT

dockset
dockset
dockset
dockset