Cicle de perfils d'enòlegs

SE
RG
I
CO
LE
T

MA
RI
A
SA
N
GE

S

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

MI
QU
EL
PA
LA
U

AN
NA
ES
PE
LT

TO
NI
SA
NC
HE
Z

XA
VI
ER
GA
RC
IA

MA
RI
A
SA
N
GE

S

MI
QU
EL
PA
LA
U

FR
AN
CE
SC
FE
RR
É

XA
VI
ER
GA
RC
IA

SE
RG
I
CO
LE
T

TO
NI
SA
NC
HE
Z

AN
NA
ES
PE
LT

RO
SE
R
AM
OR
ÓS

dockset
dockset
dockset
dockset